Wizja

Wizja przedszkola
LUBIMY TAŃCZYĆ, ŚPIEWAĆ, RECYTOWAĆ I MALOWAĆ
• Pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną.
• Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
• Wyrabianie tolerancji wobec innych odmiennych postaw, zachowań i przekonań,
• Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno.
• Planowanie pracy z dzieckiem, uwzględniając stymulowanie dziecięcej zabawy poprzez różne formy aktywności artystycznej.
• Organizowanie różnorodnych form twórczości dziecięcej z uwzględnieniem połączenia różnych rodzajów ekspresji; słownej, ruchowej i plastycznej.
• Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez tworzenie nowych zakończeń utworów.
• Wzbudzanie przeżyć estetycznych.
• Rozwijanie talentów artystycznych.
• Popisy dzieci wewnątrz przedszkola: starszaki – maluchom, maluchy-starszakom.
Myślimy, iż nasza praca przyniesie satysfakcję dzieciom, rodzicom i naszej kadrze.
Jesteśmy kadrą dobrze przygotowaną w tym kierunku i chętną do stałego
doskonalenia się.
Chciałybyśmy, aby nasza praca rozpoczęta przez nas wyzwoliła w dzieciach potrzebę
dalszego rozwijania swoich zdolności aktorskich oraz zachęciła je do
interesowania się teatrem w życiu dorosłym.
Chcemy również, aby nasze dzieci były:
 ciekawe świata,
 ufne w stosunku do nauczycieli,
 radosne,
 aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 uczciwe i prawdomówne,
 odpowiedzialne i obowiązkowe,
 kulturalne i tolerancyjne,
 świadome zagrożeń.
Skip to content