Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 LETNICH

630 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci. Religia – środa, czwartek

Czynności porządkowo-organizacyjne oraz przygotowanie sali do zajęć.

800 830

Zabawy integrujące grupę.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wg inwencji dzieci.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

830 845

Język angielski: wtorek, piątek Zajęcia ruchowe.

Ćwiczenia poranne.

845 900

Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

900 930

Śniadanie–doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, czynności porządkowe i higieniczne.

930 1015

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1015- 1045

Zajęcia wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńcze.

Sytuacje edukacyjno–wychowawcze wyzwalające aktywność dzieci w zakresie mowy, myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki, techniki i ruchu.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wg inwencji dzieci.

1045 1100

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

1100 1115

Drugie śniadanie.

1115 1230

Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1230 1245

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1245 1300

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.

1300 1330

Obiad.

1330 1445

Odpoczynek dzieci leżakowanie.

1445 1500

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

1500 1515

Podwieczorek.

1515 1600

Zabawy dowolne według inwencji dzieci.

1600 1700

Przejście na salę dyżurną.

Swobodne zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniami. Odbiór dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4 LETNICH

630 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci. Religia: środa, czwartek

Czynności porządkowo-organizacyjne oraz przygotowanie sali do zajęć.

800 830

Zabawy integrujące grupę.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wg inwencji dzieci.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

830 845

Zajęcia ruchowe. Ćwiczenia poranne.

845 900

Język angielski: wtorek, piątek

Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

900 930

Śniadanie–doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, czynności porządkowe i higieniczne.

930 945

Zajęcia wychowawczo dydaktyczno opiekuńcze.

Sytuacje edukacyjno – wychowawcze wyzwalające aktywność dzieci w zakresie mowy, myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki, techniki i ruchu.

945 1045

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wg inwencji dzieci.

1045 1100

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

1100 1115

Drugie śniadanie.

1115 1230

Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1230 1245

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1245 1300

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.

1300 1330

Obiad.

1330 1345

Ćwiczenia relaksacyjne (słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki dziecięce, czytanie literatury dziecięcej).

1345 1345

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

1445 1500

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

1500 1515

Podwieczorek.

1515 1600

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne według inwencji dzieci.

1600 1700

Przejście na salę dyżurną.

Swobodne zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniami. Odbiór dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5 LETNICH

630 800

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci.

Czynności porządkowo-organizacyjne oraz przygotowanie sali do zajęć.

800 830

Zabawy integrujące grupę.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wg inwencji dzieci.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

830 845

Ćwiczenia poranne.

845 900

Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

900 930

Śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, czynności porządkowe i higieniczne.

930 1045

Zajęcia wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńcze.

Sytuacje edukacyjno–wychowawcze wyzwalające aktywność dzieci w zakresie mowy, myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki, techniki i ruchu.

Język angielski wtorek, piątek

1045 1100

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

1100 1115

Drugie śniadanie.

1115 1230

Zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy ruchowe. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

Zabawy badawcze, konstrukcyjno techniczne, dowolna działalność zabawy w kącikach zainteresowań.

Czytanie literatury dziecięcej, oglądanie spektakli teatralnych.

1230 1245

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1245 1300

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek.

1300 1330

Obiad.

1330 1445

Religia poniedziałek, czwartek

Ćwiczenia relaksacyjne (słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki dziecięce, czytanie literatury dziecięcej).

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

1445 1500

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

1500 1515

Podwieczorek.

1515 1600

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne według inwencji dzieci.

1600 1700

Przejście na salę dyżurną.

Swobodne zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniami. Odbiór dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 6 LETNICH

630 845

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, działalność dowolna w sali – zabawy w kącikach zainteresowań.

Język angielski wtorek, piątek

Rozmowy indywidualne, tworzenie okazji do wymiany informacji, dyskusji. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

Zabawy integracyjne, ćwiczenia graficzne. Ćwiczenia poranne.

845 900

Czynności higieniczne przed śniadaniem, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

900 930

Śniadanie. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, komponowaniem potraw, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

930 1045

Zintegrowana działalność edukacyjna realizowana z całą grupą oparciu

o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne w różnych sferach aktywności.

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. (oddział VI) Wycieczki, spacery.

Spotkania z ciekawymi ludźmi.

10451100

Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

1100 1115

Drugie śniadanie.

1115 1230

Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy sportowe kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; działalność dowolna, zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie bajek, oglądanie spektakli teatralnych.

1230 1300

Czynności higieniczne przed obiadem, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

1300 1330

Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

1330 1345

Odpoczynek, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, słuchanie bajek, gry i zabawy stolikowe.

Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe.

1345 1445

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierszy

i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualne czytanie fragmentów książek).

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym Religia – poniedziałek, czwartek

1445 1500

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

1500 1515

Podwieczorek.

1515 1700

Zabawy w wybranych kącikach zainteresowań, gry i zabawy stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne.

Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content