DYŻUR WAKACYJNY

WAŻNA  INFORMACJA

UWAGA

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny do zamojskich przedszkoli będą się odbywały wg harmonogramu:

01.06.2023 – 07.06.2023r. – składanie deklaracji przez rodziców
w placówkach macierzystych;

12.06.2023r. – 16.06.2023r. – składanie wniosków na wolne miejsca
w innym przedszkolu;

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka (wniosek, oświadczenia, upoważnienia ) będzie można pobrać  na stronie przedszkola dyżurującego lub w gabinecie dyrektora. Wypełnione dokumenty należy złożyć w w.w terminie
w wybranym przedszkolu.

Rodzic może złożyć wniosek tylko do jednego z dyżurujących w tym samym czasie przedszkoli. Rodzic składa wniosek tylko dla swojego dziecka/dzieci.

O przyjęciu dziecka do dyżurującego przedszkola decyduje ilość wolnych miejsc i kolejność zgłoszeń .

Jeżeli z różnych przyczyn nastąpi rezygnacja z dyżuru wakacyjnego, należy obowiązkowo poinformować o tym przedszkole dyżurujące najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem dyżuru.

Przedszkole Miejskie nr 2w Zamościu  pełni dyżur wakacyjny

od 03.07.2023r. do 14.07.2023r.

(Dla dzieci zadeklarowanych z PM2 oraz zapisanych z innych placówek)

wniosek dla nowych dzieci

Upowaznienie-do-odbioru-dziecka

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – dyżur wakacyjny

Informacja opłaty wakacje

Deklaracja

Skip to content