Zespół Ludowy „Tęcza”

W marcu 2018 w naszym przedszkolu powstał dziecięcy zespół ludowy pod nazwą ”TĘCZA”. Pomysłodawcami tej inicjatywy są nauczycielki Iwona Gajewska i Beata Dołba które przygotowując innowację pedagogiczną „TANIEC, JAKO ELEMENT EDUKACJI REGIONALNEJ, ORAZ SPOSÓB NA KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI DZIECKA” postanowiły w  grupie dzieci z którą pracują,  poprzez taniec uczyć dzieci o wiele więcej.

Pomysłodawczynie w swojej innowacji argumentują pomysł tak: „Zamość to region bogaty w kulturę, folklor, tradycję i wiele wartości które warto przekazać kolejnym pokoleniom. To właśnie tutaj odbywa sie corocznie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  „Eurofolk”.   Jednym z „ojców chrzestnych” Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Eurofolk” lub może dobrym duchem tego festiwalu jest… Jan Zamoyski –  kanclerz i hetman wielki koronny, fundator wpisanego na Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1992 r. Zamościa. Od zarania dziejów „gród hetmański” był miastem wielu narodowości, wielu religii, zwyczajów, obyczajów i obrzędów – wspaniały tygiel ludzi o bogatej tradycji i kulturze. Roztocze – Zwierzyniec, Susiec, Guciów, Tomaszów Lubelski  – to kolebka naszej tradycji. Ponieważ taniec zawsze łączył  pokolenia i teraz  jest to najlepsza forma,  aby naszym najmłodszym wychowankom przekazać to, co dla ich wychowania w duchu świadomości narodowej i patriotycznej najważniejsze.

Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach, nie tylko eksploruje je, ćwiczy    i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka , ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych takich jak spostrzegawczość, pamięć, koncentracje uwagi, szybką reakcję, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

W dzisiejszych czasach, gdy zaistniała konieczność przygotowania młodego pokolenia do dialogu kultur, gdy edukacja patriotyczna, regionalna, międzykulturowa stała się podstawowym nurtem wychowania społeczeństwa obywatelskiego, dostrzegłyśmy  w tańcu obok właściwości artystycznego rozwoju dzieci – możliwość kształtowania nowoczesnego mieszkańca Europy. Każdy bowiem naród w nowoczesnej i wspólnej Europie powinien posiadać wiedzę dotyczącą z jednej strony kultury uniwersalnej, ogólnoludzkiej, europejskiej, a z drugiej istotnych elementów kultury narodowej, czyli tego, co jest nam najbliższe, co nas kształtuje.

Taniec ludowy jest ciekawą formą pracy z dziećmi. Poprzez swoją prostotę, a jednocześnie żywiołowość, dostojność, wesołość, fantazję jest nośnikiem głębszych treści m.in. patriotycznych. Program obejmujący naukę tańców ludowych: regionalnych i narodowych polskich dostosowany  jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Taniec jest harmonią ciała, umysłu i muzyki, jest kulturą i sportem.”

Zespół taneczny miał okazję prezentować się na różnych polach:

1. Przegląd artystyczny przedszkoli.

2. Uroczystość „Dnia Edukacji Narodowej” w ZNP

3. Uroczystość z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu.

4. Uroczystość z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości w Dziennym Domu Seniora „Wigor”