Zawody sportowe

Nasza grupa w miesiącu lutym została zaproszona do Szkoły Podstawowej Nr 2 na zawody sportowe .  W zawodach wzięły udział 4 drużyny. Dzieci z VI grupy startowały pod nazwą „Krokusy”. Podczas rywalizacji dzieci toczyły piłkę lekarską, przeskakiwały przez przeszkody, biegły slalomem oraz uczestniczyły w zabawie ruchowej „Gimnastyka”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy i cukierki.