Zapal znicz

Na przełomie października i listopada nasza placówka przyłączyła się do akcji  „Szkoła pamięta”, „Zapal znicz na Pograniczu”, „Znicz dla Lwowa”.  W akcji wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne, a zebrane znicze zostały  zapalone  na polskich cmentarzach we Lwowie min.: na Cmentarzu Orląt Lwowskich, na Cmentarzu Łyczakowskim. Działania te uwrażliwiły najmłodsze pokolenie na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.