Zajęcie otwrte dla rodziców

          W grupie dzieci sześcioletnich odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców pt. „Z ekologią za pan brat”. Dzieciaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy starały się zaprezentować jak najlepiej.

          Dzieci miały do wykonania przeróżne zadania, poczynając od wystawienia inscenizacji „Zaśmiecony las”. Celem zajęć było kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody – rozwijanie wrażliwości na jej piękno, rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, wdrażanie do przeliczania liczby elementów zbioru w zakresie opanowanym przez dzieci; dzielenie wyrazów na sylaby i głoski, odczytywanie całościowo wyrazów, rozwijanie sprawności manualnej. W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech ich aktywności, oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.

Zajęcia prowadziła wychowawczyni – Agnieszka Makowska