Zajęcie otwarte dla rodziców

17 kwietnia, tuż przed Świętem Wielkiej Nocy, w naszej grupie odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców dzieci. Głównym celem spotkania było wprowadzenie radosnego świątecznego nastroju oraz wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Poprzez zabawy, dzieci poznawały tradycje wielkanocne, doskonaliły nabyte i nabywały nowe umiejętności, natomiast rodzice, mieli możliwość obserwacji własnego dziecka podczas zajęć edukacyjnych. Wspólne zabawy dzieci z rodzicami dostarczyły wszystkim wiele radości i miłych wrażeń.