Zajęcia z tenisa ziemnego.

Od września co dwa tygodnie uczestniczymy w zajęciach tenisa ziemnego organizowanych przez zamojski klub „Return”. Zabawy i ćwiczenia równomiernie kształtują szybkość, silę, gibkość, refleks, koordynację, wytrzymałość i skoczność, czyli wszystkie cechy motoryczne, które wpływają na prawidłowy rozwój dziecka. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonują wszystkie polecenia trenera.