Zajęcia z gry w tenisa ziemnego

W tym roku szkolnym znów rozpoczęły się atrakcyjne zajęcia z tenisa ziemnego. Dzieci uczą się nowoczesnych metod nauczania w oparciu o gry i zabawy ruchowe, mające na celu podniesienie atrakcyjności nauki oraz kształtowanie cech motorycznych niezbędnych do gry. Gra w tenisa ziemnego jest dla dzieci ogromną przyjemnością, okazją do wzbudzenia zainteresowań tym sportem i dobrą zabawą.