Zajęcia o teatrze

Zabawa w teatrzyk na podstawie utworu D. Ślepowrońskiej ,,Smoczy karnawał” Słuchanie przez dzieci utworu i inscenizowanie go kukiełkami przez nauczyciela. Zabawy kierowane i niekierowane wykorzystujące treści dotyczące pojęcia „Teatr”.