Zabawy z matematyką

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dla dzieci z zainteresowaniami matematycznymi pod nazwą „Zabawy z matematyką”.

Zajęcia prowadzone są z dziećmi 5,6- letnimi.

Cele zajęć:

1.Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

2.Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

3.Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

4.Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.