Zabawa – podstawowa forma naszej działalności

Doświadczenia wyniesione przez dzieci z działalności zabawowej mają charakter najtrwalszy. Zabawy, podczas których dzieci układają swoje wzajemne stosunki, dzielą się między sobą rolami, wyznaczają zadania, tworzą własną, specyficzną dla siebie „społeczność”. Zabawa jest wartościowym środkiem uspołeczniania dzieci, gdyż uczy je wspólnego dążenia do pewnego celu, sprzyja nawiązywaniu pierwszych przyjaźni, uczy uzgadniania między sobą różnych czynności, przyzwyczaja do postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami.