Z matematyką na wesoło

W styczniu 2020r., dzieci z gr. VI przystąpiły do wojewódzkiego projektu „Z matematyką na wesoło”, koordynowanego przez jedno z lubelskich przedszkoli. W trakcie realizacji projektu, przedszkolaki uczą się podejmowania różnorodnych działań matematycznych, zdobywają kompetencje matematyczne w toku zabaw, nabywają odporność niezbędną do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym, zdobywają umiejętności związane z osiągnięciem dojrzałości szkolnej.