Z matematyką na wesoło

Październik – „Jednostki miary, mierzenie, ważenie”

Przedstawiamy Państwu relację z zajęć podczas, których dzieci rozwijały umiejętności ustalania, co jest większe, co mniejsze, dokonywały pomiaru na różne sposoby: łokciem, krokami, stopami, porównywały długości, np.: przedmiotów codziennego użytku. Ponadto, zapoznały się z przyrządami służącymi do mierzenia: linijką, miarą krawiecką, miarką budowlaną.

Głównym celem zastosowanych ćwiczeń było uświadomienie dzieciom prawidłowości, jakie muszą być przestrzegane w trakcie mierzenia (np. ujednolicony przyrząd pomiaru), zjawiska stałości pomiaru oraz jego zmienności poprzez wykorzystywanie różnych jednostek pomiaru).

Nabywanie umiejętności posługiwania się wagą: dzieci poznały zasady działania wagi szalkowej, wykonywały pomiar, jako przeciwwagę, używając klocków, zwracały przy tym uwagę na fakt, że przy ważeniu istotna jest dokładność na zasadzie, że jeżeli na przeciwnej szali położy się za dużo klocków, będą cięższe niż ważony przedmiot i trzeba będzie zabrać jeden lub kilka z nich. Gdy klocków jest za mało, należy dokładać po jednym, aż szalki wagi się wyrównają. Poznały sytuacje w jakich powyższe umiejętności przydatne są w codziennym życiu.