Wyjście na skrzyżowanie

W dniu 20 września 2019r. grupa II wybrała się na pobliskie skrzyżowanie, w celu zapoznania się z działaniem sygnalizatora świetlnego. Celem wyjścia było również kształtowanie  umiejętności właściwego zachowania się w ruchu drogowym. Przedszkolaki obserwowały ruch uliczny, ćwiczyły umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni oraz prawidłowego przechodzenia przez pasy.