Wycieczka Do Bliżowa

Wioska Przygody Frajda zaoferowała nam wspaniałe atrakcje gwarantujące świetną zabawę: to miejsce, gdzie dzieci w aktywny sposób spędziły czas, integrowały się. Przygotowane atrakcje rozwijały aktywność fizyczną, koordynację ruchową, zwinność i równowagę. Uczyły współpracy w grupie. Po tak niezwykłych przeżyciach kiełbaska z grilla smakowała wszystkim wyśmienicie. W doskonałych humorach dzieci wróciły do przedszkola.