Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 7

21 listopada, przedszkolaki z Gr. VI pod opieką pań nauczycielek, odwiedziły w szkole starszych kolegów. Temat spotkania wiązał się z przypadającym w tym dniu Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Wizyta była dla niektórych dzieci pierwszą okazją do zetknięcia się ze środowiskiem szkolnym. Podczas zajęć w sali lekcyjnej dzieci miały okazję po raz pierwszy uczyć się zasad kodowania z wykorzystaniem ozobotów, co spotkało się z ogólnym zainteresowaniem i wzbudziło wiele pozytywnych emocji. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.