Witamy Wiosnę

Dzieci z naszej grupy powitały wiosnę w pięknych kolorowych strojach, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Wybrały się także na spacer w poszukiwaniu oznak nowej pory roku. Podczas spaceru miały okazję obserwować zmieniającą się przyrodę. Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom  jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Dekoracja przedszkola zmieniła się z zimowej na wiosenną. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody, a w wazonach pojawiły się gałązki bazi i forsycji.