Wielkanocna Kartka Świąteczna

W międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Wielkanocna Kartka Świąteczna” organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 8, którego celem było promowanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych.

I miejsce zajęła Alicja Zając z oddziału III otrzymując dyplom i wspaniałą nagrodę.