Warsztaty w Galerii Twierdza

25 listopada 2019 r., przedszkolaki z Gr. VI uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych w Galerii Handlowej Twierdza Zamość. Głównym celem warsztatów było podniesienie poziomu świadomości dzieci, dotyczącej zasad bezpieczeństwa podczas zakupów w centrach handlowych. Podczas tej wizyty, dzieci zostały oprowadzone po Galerii, dowiedziały się w jaki sposób należy postępować w przypadku zgubienia się w centrum handlowym, jak zachować się podczas alarmu pożarowego, a także jak odnaleźć drogę ewakuacyjną. Dodatkowo,  poznały pracę ochroniarza, zwiedziły pomieszczenia monitoringu i samodzielnie sprawdziły jak działa system monitorowania. Finałem spotkania był quiz sprawdzający wiedzę, po którym wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki od Galerii.