Tenis

 Tak wyglądają nasze zmagania z tenisem.

Od września uczestniczymy co tydzień w zajęciach tenisa organizowanych przez zamojski klub „Return „. Z wielkim zaangażowaniem dzieci poprzez kolejne zabawy i ćwiczenia doskonalą koordynację, sprawność ruchową, wytrwałość i koncentrację.

Każdy mały sukces dziecka jest dużym sukcesem!