Szkoła Podstawowa Nr 6

Dnia 27.02.2020r. byliśmy na spotkaniu zapoznawczym w Szkole Podstawowej Nr 6. Powitała nas Pani wicedyrektor Barbara Kołtun i wprowadziła w szkolny świat. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz zabawach ruchowych. Zwiedzając szkołę, poznały różne pomieszczenia między innymi: bibliotekę, gabinet pielęgniarki. Zasiadały po raz pierwszy do szkolnych ławek i usłyszały dźwięk dzwonka na przerwę.