Święto Niepodległości

Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką. Celem zajęć było zachęcenie dzieci  do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowania szacunku wobec polskich symboli narodowych. Przedszkolaki znają godło, flagę i śpiewają hymn narodowy, wykonują prace plastyczne, które rozwijają ich świadomość narodową i kształcą postawę patriotyczną.