Święto Flagi w naszym przedszkolu

2 maja uczestniczyliśmy z reprezentacją dzieci z zespołu ludowego „Tęcza” prowadzonego w naszym przedszkolu przez Panią Beatę Dołbę na uroczystości przekazania pamiątkowych flag placówkom oświatowym w Zamościu. Z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka odebrała flagę Pani dyrektor Anna Kowalska Ćwik. Dzieci dostały pamiątkowe flagi od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Chróścikowskiego. Dumnie reprezentowaliśmy nasze przedszkole”)