Święta majowe w przedszkolu

W ostatnim tygodniu kwietnia  zajęcia w naszej grupie poświęcone były świętom majowym: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej.  Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości wysłuchaliśmy legendy związanej z historią naszej stolicy – Warszawy, utrwaliliśmy symbole narodowe. Wykonaliśmy prace plastyczne: flagę Polski i kotyliony. Recytowaliśmy wiersz „Barwy ojczyste” i śpiewaliśmy Hymn Narodowy, nie zapominając o odpowiedniej postawie.
Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.