Rozwijamy naszą aktywność ruchową

Rozwijamy naszą aktywność ruchową, zdrowotną i sprawność manualną. Uczestniczymy w zabawach ruchowych: tańczymy przy muzyce, nabywamy sprawności ruchowej, uczymy się zdrowej rywalizacji podczas zabaw. Wykorzystujemy elementy metody Marii Montessori.