Rodzinny konkurs

Rodzinny konkurs plastyczny „ Nasze domowe zwierzaki – słodziaki”

W naszej grupie odbył się konkurs plastyczny, który był nawiązaniem do wizyty lekarza weterynarii w naszej grupie, w który zaangażowały się całe rodziny i miał na celu:

Uwrażliwienie dzieci na zwierzęta domowe, z którymi codzienne mają styczność oraz propagowanie odpowiedzialności w stosunku do zwierząt;

Zachęcanie dzieci do prawidłowej opieki nad zwierzętami;

Wzmacnianie relacji z rodziną;

Zaangażowanie rodziców w życie grupy; przedszkola;

Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Prace były bardzo piękne i posłużyły do dekoracji na spotkanie z panią weterynarz, wszystkie prace zostały nagrodzone i wywieszone na tablicy w holu przedszkolnym. Dyplomy i nagrody za udział w konkursie wręczały: Pani Dyrektor i Pani Ewa – weterynarz.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.