Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca

 

Informator dla rodziców

Procedura postępowania rekrutacyjnego 2019-2020 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Zamościu

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Zamościu oraz załącznik do wniosku (kryteria)