Rekrutacja uzupełniająca

PO SZCZEGÓŁY KLIKNIJ POWYŻEJ

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA

W dniach 13 – 17 czerwca 2022r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. Nabór zostanie przeprowadzony w Przedszkolu Miejskim Nr 2, ul. Gminna 32 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 15, ul. Zamoyskiego 4a w Zamościu, Przedszkole Miejskie Nr 8, ul.Kamienna 6. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/zamosc. Zasady rekrutacji uzupełniającej są identyczne jak rekrutacji podstawowej i określone są w informatorze dla rodziców zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole2zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/Informator-dla-rodzic%C3%B3w-rekrutacja-2022.pdf

PO SZCZEGÓŁY KLIKNIJ POWYŻEJ
PO SZCZEGÓŁY KLIKNIJ POWYŻEJ
Załącznik 7A RODO klauzula informacyjna- rekrutacja