Przyjaciele Przyrody

W dniu 25 kwietnia 2022r. odbył się w przedszkolu konkurs recytatorki  pt. „Przyjaciele Przyrody”, zorganizowany przez nauczycielki M. Bucior i M. Budzińską. W konkursie uczestniczyły dzieci z grup: III, IV, V i VI. Uczestnicy konkursu recytowali wiersze o  przyrodzie lub ekologii. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni brawami, otrzymali dyplomy oraz upominki.

Serdecznie gratulujemy.