Przychodnia MULTIMED

W naszym przedszkolu systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne. Dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania, właściwej diety, nabywają umiejętności z zakresu higieny osobistej.

W ramach programu „Przedszkole promujące zdrowie”, dnia 23.11.2017 r. odwiedziliśmy przychodnię stomatologiczną „Multimed”. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby oraz dbania o higienę jamy ustnej jak również przestrzegania zdrowej diety.

 Pani prowadząca zajęcia przeprowadziła pogadankę z dziećmi  na temat prawidłowego dbania o zęby. Podczas zajęć dzieci budowały piramidę zdrowego żywienia i brały udział w zajęciu plastycznym. Każde dziecko mogło usiąść na fotelu stomatologicznym, a pani stomatolog przeprowadziła przegląd jamy ustnej. Na koniec wizyty dzieci dostały drobny upominek i dyplom.

Dzieci były bardzo zainteresowane wizytą w gabinecie lekarskim.