Przedszkolak w świecie kodowania

  Edukacja matematyczna jest niezwykle ważnym elementem rozwoju intelektualnego dziecka. Jest to obszar bardzo złożony i obejmuje: określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;

– dostrzeganie regularności w przemijaniu czasu;

– rytmy;

– rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych;

 – nabywanie umiejętności liczenia;

 – poznawanie właściwości jakościowych i ilościowych zbioru;

 – klasyfikowanie;

– dodawanie i odejmowanie,

– elementy kodowania i robotyki.