Przedszkolak, internet i programowanie

Dnia 03 grudnia 2019r. odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców prowadzone przez nauczycielkę Małgorzatę Bucior, którego gościem była także Pani Dyrektor. Dzieci podczas prezentacji multimedialnej „Liczymy, rozróżniamy figury i czytamy” zaprezentowały swoje wiadomości. Wykazały się wiedzą na temat korzyści, jakie można uzyskać z korzystania z Internetu, jak również jakie zagrożenia niesie niewłaściwe korzystanie z sieci. Wiele radości przyniósł wszystkim quiz dla dzieci i rodziców, który zakończył się remisem. Dzieci miały możliwość wykazania się umiejętnością programowania. Pani Małgosia serdecznie dziękuje rodzicom za udział w zajęciu.