Przedszkolak i zabawa w Internet

Dnia 26 kwietnia 2019 r. nasze zajęcia obserwowała Pani dyrektor oraz Panie nauczycielki. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem

z nowoczesnych technologii. Dzieci miały możność wypowiadania się na temat „Co to jest Internet i do czego służy”? Uczestniczyły w grze ruchowej „Tworzymy sieć komputerową”. Oglądały filmiki, które przedstawiały zalety oraz zagrożenia korzystania z internetu.

W czasie pracy plastycznej „Szukanie liter i cyfr” wszyscy w skupieniu wykonywali swoje zadania.