Poznajemy zawód sprzedawcy

Dzieci 26 kwietnia 2019 r. wybrały się na wycieczkę do sklepu wielobranżowego „Ho Ho”. Zapoznały się z wyposażeniem sklepu oraz pracą sprzedawcy. Dzieci zrozumiały znaczenie społeczne zawodu sprzedawcy. Przedszkolaki rozpoznawały i nazywały różnorodne artykuły dekoracyjne, papiernicze i narzędzia. Wycieczka ta dostarczyła przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń, wzbogaciła je o nowe wiadomości i spostrzeżenia.

Dzieci utrwalały właściwe i kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.