Poznajemy zasady bezpieczeństwa

W naszej grupie zapoznawaliśmy się z zasadami ruchu drogowego w tym celu wybraliśmy się na pobliskie skrzyżowanie, oglądaliśmy ruch pojazdów i pieszych. Zwracaliśmy uwagę na sygnalizację świetlną, oglądaliśmy również znaki umieszczone wzdłuż ulicy, rozpoznawaliśmy te które już znamy. Zdobyte informacje utrwalaliśmy w sali podczas zajęć pracując przy tablicy interaktywnej i robiąc prace plastyczno – techniczne.