Powitanie wiosny

Leci plisz­ka
spod ka­mycz­ka:
– Jak się ma­cie dzie­ci!
Już przy­by­ła
wio­sna miła,
już sło­necz­ko świe­ci!