Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

          Wzorem lat ubiegłych w naszym przedszkolu została zorganizowana ogólnopolska akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Akcję zorganizowała pani Iwona Gajewska – szef sztabu. Celem akcji było zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania. W akcji tej nie zbiera się żadnych środków finansowych, dlatego też osiągnęła ona dużą popularność. Zebrane w tym roku  dary przekazane zostały do Domy Dziecka w Zamościu.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy wsparli ten szczytny cel i zaangażowali się w zbiórkę darów w ramach  akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

          Drodzy rodzice – cieszymy się z tego, że razem z nami przekazujecie dzieciom ideę akcji charytatywnych. Wspólnie możemy uczyć dzieci wolontariatu, dzielenia się z innymi, czynienia dobra dla innych. Patrząc na fakt, kiedy dzieci ze swoich paczek mikołajkowych oddają słodycze dla innych dzieci jest to bardzo budujące, rozwija wartości, uczy tolerancji, wrażliwości i świadczy o dobroci. Możemy być dumni z tego wspólnego dzieła ….

,,Miarą wielkości człowieka jest jego dobre serce, wrażliwe na los drugiego w potrzebie”