Polska Nasza Ojczyzna

Konkurs recytatorski „Polska Nasza Ojczyzna”

W dniu 19 października 2021r. odbył się w przedszkolu konkurs recytatorski pt. „Polska Nasza Ojczyzna”, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki Małgorzatę Bucior i Monikę Budzińską. Celem konkursu było  między innymi rozbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i uwrażliwianie na piękno naszej Ojczyzny. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 5 i 6 letnich. Każdy uczestnik recytował jeden wiersz o tematyce patriotycznej. Do obejrzenia konkursu zaproszono Panią Dyrektor. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy.