Polska – Nasza Ojczyzna

Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne między innymi układały z klocków flagę, kolorowały oraz układały puzzle „Polska”.