Opłaty za przedszkole

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatne korzystanie z zajęć w czasie przekraczającym realizację 5 – godzinnej podstawy programowej za każdą dodatkową godzinę.

Od stycznia 2018 roku to 1 zł za dodatkową godzinę.

(nie dotyczy dzieci 6-letnich oraz starszych)

 

Godziny płatne:

od 6.30 do 8.00

od 13.00 do 16.30

 Od 8.00 do 13.00 realizacja podstawy programowej.

 

Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę. Będzie to iloczyn godzin spędzonych w przedszkolu ponad 5 godzin podstawowych x 1 zł w ciągu całego miesiąca.

Opłaty należy dokonywać na konto

25 1020 5356 0000 1502 0060 1187

do 15-go następnego miesiąca

 

Opłata za wyżywienie

7,50 stawka żywieniowa za jeden dzień

 (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).

Kwota zależna będzie od ilości dni, w których dziecko

będzie uczęszczało do przedszkola.

Opłaty należy dokonywać na konto

30 1020 5356 0000 1302 0060 1195

do 15-go bieżącego miesiąca

  

OPŁATY ZA WYŻEJ WYMIENIONE ŚWIADCZENIA DOKONUJEMY NAJLEPIEJ W BANKU PKO BP (BEZ PROWIZJI).

WYPEŁNIAJĄC BLANKIETY W KSIĄŻECZCE OPŁAT LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WAŻNE !!!

JAKO OSOBĘ WPŁACAJĄCĄ NALEŻY PODAĆ  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA