Nie pal śmieci – konkurs plastyczny

          W ramach akcji „Nie pal śmieci”, przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym, który w I etapie odbył się w przedszkolu, gdzie zostały wybrane komisyjnie 3 prace. W etapie II- prace zostały przewiezione do Urzędu Miasta Zamość, pozostałe prace zostały wywieszone w holu przedszkolnym, a ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Dodatkowo w przedszkolu prowadzone były pogadanki z dziećmi dotyczące szkodliwości spalania i prawidłowej segregacji odpadów.

          Do Urzędu Miasta Zamość wpłynęło prawie 50 prac, z których wyłonione zostały najlepsze. Wśród nich były prace naszych wychowanków. Dla wszystkich autorów przygotowano nagrody za uczestnictwo w konkursie.                                                                                       

          Cała akcja przypominać ma o zakazie palenia śmieci w piecach centralnego ogrzewania.