Nasze zabawy

W końcu staliśmy się i działamy jako grupa przedszkolna czyli… w s p ó l n i e rozwijamy się przez zabawę.