Nasza plastyka

Cele prowadzonych zajęć:

 • kształtowanie i rozwijanie funkcji manualnych i graficznych dzieci w wieku przedszkolnym,

 • poznawanie różnych technik plastycznych,

 • poznawanie bogactwa materiałów plastycznych i racjonalne ich wykorzystanie,

 • rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię,

 • kształtowanie umiejętności zastosowania różnych środków wyrazu plastycznego,

 • przygotowanie dzieci do świadomego odbioru dzieł sztuki,

 • poznawanie pojęć z dziedziny sztuki np. „portret”, „autoportret”,

 • współorganizowanie wystaw swoich prac,

 • wykonywanie prac na konkursy plastyczne,

 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,

 • rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły,

 • zapewnianie atmosfery ciepła i życzliwości,

 • pokonywanie trudności w podejmowanych działaniach,

 • nabywanie wiary we własne możliwości twórcze,

 • przeżywanie sukcesu,

 • chęć współpracy w grupie,

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,

 • sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi dziecka.