Nasi przyjaciele

Serdeczne  podziękowania dla

Pana TADEUSZA NOWAKA

za ufundowanie

 radiomagnetofonu SONY dla grupy V

 

Dyrektor, wychowawczynie

 i dzieci z grupy V