Moja babcia i mój dziadzio

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach o swoich bliskich. Głównym celem zabaw i zadań było umacnianie więzi rodzinnej z babcią z dziadkiem, a wnukami. Przedszkolaki z radością i dużym zaangażowaniem samodzielnie układały „Bukiety dla babci i dziadka” według wzoru umieszczonego na tablicy interaktywnej oraz wykonały „Kwiatowe serduszka”.