Mały Hetmanowiec

Piłka nożna jest sportem, który uczy dzieci współdziałania i jednocześnie pomaga im dbać o kondycję fizyczną. Zajęcia sportowe pod okiem trenera piłki nożnej odbywają się w przedszkolu od dnia 8 maja we wtorki po godzinie 1330 .

 

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

– polepszenie ogólnego stanu zdrowia,

– uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,

– zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,

– przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,

– popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.