Mały Hetmanowiec

Piłka nożna jest sportem, który uczy dzieci współdziałania i jednocześnie pomaga im dbać o kondycję fizyczną. Zajęcia sportowe pod okiem trenera piłki nożnej odbywają się w przedszkolu od dnia 8 maja we wtorki po godzinie 1330 .

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,

  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,

  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,

  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,

  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.