Magiczna moc bajek

„Magiczna moc bajek”

czyli

Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

Konkurs plastyczny zorganizowany przez nauczycielki: Irenę Jurkowską, Magdalenę Czajka, jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Wytwory naszych artystów można było podziwiać w holu przedszkola, wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy i nagrody.

Gratulujemy.